Verandermanagement Software


Wil je in 7 Sprints of 7 Stappen werken zodat

 • het bottom-up en participatief is
 • iedereen aanhaakt en verantwoording draagt
 • het altijd en overal voor iedereen toegankelijk is
 • het voor iedereen direct herkenbaar en herhaalbaar is
 • het hoogste rendement uit de afdelingen behaald wordt
 • daadwerkelijk continu veranderen en verbeteren gerealiseerd wordt

Verandermanagement situatie:

Je organisatie heeft bepaalde strategische veranderdoelen voor ogen die je wilt realiseren om je positie in de markt te handhaven zoals bv winstgevende groei of om de concurrentie voor te blijven. Om dit gerealiseerd te krijgen zet je bepaalde programma’s en projecten op. Daaruit komen weer operationele activiteiten voor de werkvloer. Al deze zaken worden vanuit de directie bedacht, bepaald en uitgevoerd. Ze zijn complex omdat er verwacht wordt dat we onze oude gewoonten en manieren van werken even omzetten naar nieuwe vormen van werken. DrawBridge54® Verandermanagement Software helpt je dit te stroomlijnen.

Wij hebben een online 7 stappenplan per afdeling waarin de volgende vragen verwerkt zijn in onze verandermanagement software:

 1. Waar gaan we naartoe? Hoe vertaal ik dat doel naar mijn eigen afdelingen?
 2. Wat doen wij? Welke processen kennen wij?
 3. Hoe voeren wij die processen uit? Waar staan ze beschreven?
 4. Welke afdeling is waarvoor verantwoordelijk? Zijn er overlappingen?
 5. Welke knelpunten zijn er in onze afdeling? Hoe gaan we die oplossen?
 6. Als we alles in kaart hebben gebracht, hoe gaan we dan afspraken maken?
 7. Hoe hou ik nu controle op alle verbeteringen?

Al deze vragen zijn op een eenvoudige manier verwerkt in de DrawBridge54® Verandermanagement Software. Je kunt dus 1 afdeling aanpakken, meerdere afdelingen of je hele organisatie.

Weet je nog niet zeker of onze 7-Sprint Methode & Software voor jou situatie de oplossing is, neem dan gerust contact met ons op!