Eenvoudig veranderen


Eenvoudig veranderen:

eenvoudig veranderen Visie: Veranderen kan ook samen en eenvoudig!

Eenvoudig veranderen: hierdoor kan de verantwoording lager in de organisatie worden gelegd. Daardoor haken de medewerkers eerder aan, kunnen ze ook echt betrokken zijn en invloed uitoefenen. Hierdoor zal de verandering ook eerder doorgevoerd en verankerd worden binnen de organisatie. En dat bespaart weer een hoop geld en vooral ergernis en irritaties.

Hoe gaat eenvoudig veranderen in zijn werk?

Medewerkers en managers doorlopen samen een praktisch en web-based 7 stappenplan voor hun afdeling. Hierin richten ze hun eigen afdeling in met de reeds bestaande bouwstenen. Hieruit ontstaan allerlei vragen waarop bijgestuurd kan worden indien dit afwijkt van de norm.

Door ons web-based 7 stappenplan toe te passen leren medewerkers en managers 

 1. samen dezelfde taal spreken, uitgangspunten kennen en regels toe passen
 2. verantwoording te nemen voor dat wat ook echt bij hun thuis hoort
 3. knelpunten snel te identificeren, direct op te lossen en te prioriteren

Direct geld besparen: Ons web-based 7 stappenplan levert dan ook direct geld op omdat

 • de uitvoering van de verandering versneld mogelijk gemaakt wordt
 • de doorlooptijd van de verandering aanzienlijk verkort wordt
 • de verankering van de verandering langdurig gewaarborgd wordt

Toepasbaarheid:

 1. Inrichten van Shared Service Centers bij een financiële dienstverlener. Resultaat: op 2 jaar een half jaar weten te besparen op externe inhuur.
 2. Inrichten en toekomst klaarmaken van de organisatie bij een groothandel. Resultaat: tijd bespaart; kwaliteit verhoogt en de kosten verlaagd.
 3. Opzetten en uitvoeren van een verbetertraject voor een facilitaire organisatie. Resultaat: kosten bespaart door bewustwording en oplossen van knelpunten

Wat moet ik doen? (Links naar onderliggende pagina’s)

 • Lees in ons organisatie verbeter boekje over het 7 stappenplan
 • Meet binnen jouw organisatie in welke van de 7 stappen de zwakste schakel zit
 • Leer en volg onze training en leer zelf de 7 stappen toe te passen
 • Doe en huur meteen onze software en pas de 7 stappen direct toe

Voor wie is eenvoudig veranderen?

Iedereen die met eenvoudig veranderen en verbeteren bezig is en in het bijzonder:

 • Interimmanagers; verandermanagers; programma en projectmanagers; verbetermanagers; managers van afdelingen; enz.
 • Veranderconsultants; management consultancy; trainingorganisaties; interim-bureaus