Eenvoud in Veranderen & Verbeteren… kan dat?


Eenvoud in Veranderen & Verbeteren… kan dat?

Maak kennis met Drawbridge54! Vorige week (27 Mei & 2 Juni) waren we op de TV bij RTL7 bij Ondernemend Nederland onder het hoofdstuk Organisatie en Management. We hadden de mogelijkheid een bedrijfsimpressie te geven over wat we nu eigenlijk doen en waar we voor staan. Wij denken dat het een mooie bedrijfsimpressie is geworden die we graag delen. Hieronder de vragen die hebben geleid tot deze impressie.

Kunt u uw bedrijf in een paar zinnen omschrijven?

 • Drawbridge54 is een organisatie die is gespecialiseerd in het losmaken of openbreken van de executiekracht van de eigen medewerkers, tijdens de uitvoering van organisatie verander en verbeter trajecten.
 • Dit doen wij op een hele speciale manier door ons op de aansluiting met de werkvloer en operationele teams te richten en daarom zaken eenvoudig te maken.
 • Wij leveren de meest praktische en meest eenvoudige software, training en support zodat iedereen binnen een organisatie aan kan sluiten. Van postkamer tot directie.
 • Daarom hebben wij het meest eenvoudige en praktische gedigitaliseerd 7 Stappen plan of 7 Sprints per afdeling ontwikkeld. Het is een SaaS (Software als een Service) oplossing die op meerdere locaties in de wereld gebruikt kan worden en ook meerdere talen support.
 • Onze waarde proposities heten: Strategy Simplifier; Change Simplifier & Lean Simplifier.
 • Onze aanpak levert: Versnelde uitvoering, Hogere Betrokkenheid, Hogere ROI.

Wat wilt u dat organisaties van u weten?

 • Als je eenvoud en transparantie zoekt binnen je organisatie, dan moet je bij ons zijn
 • Als je op een eenvoudige manier de aansluiting met je werkvloer wilt realiseren en de verantwoording laag in de organisatie wilt leggen, dan moet je bij ons zijn.
 • Als je zowel de mindset & skillset van je medewerkers voor nu en in de toekomst wilt ontwikkelen maar tegelijkertijd ook de waste en savings aan wilt pakken, dan moet je bij ons zijn.
 • Als je je organisatie continu flexibel (Agile) en zelfstandig wilt maken maar je wilt het ook nog zonder externe hulp zelfstandig kunnen uitvoeren, dan moet je bij ons zijn.

Wat is het grootste probleem bij Organisatie Verandering & Verbetering?

 • Als 50 tot 70% van de verander en verbeterprojecten mislukken of in ieder geval niet tot het beoogde resultaat leiden en/of in de daarvoor afgesproken tijd, dan is er ergens iets fundamenteel mis met “HOE” je e.e.a in de organisatie implementeert.
 • Voor en tijdens verander en verbeter trajecten zijn de enige echte kritische succesfactoren de continue aansluiting met de werkvloer, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
 • Continue aansluiting met de werkvloer zodat iedereen dezelfde taal spreekt en er afstemming is tussen directie en medewerkers zorgt voor doorstroming waardoor je ……

Welke trends zijn er waarneembaar binnen de branche van Organisatie Verandering & Verbetering?

 • Met name globalisering en digitalisering zijn de ultieme uitdagingen voor iedereen die met organisatie-verandering en verbetering bezig is. We zien dat we van technologie die sterk gericht was op instrumenten zoals planning, budget en mijlpalen, evolueren naar technologie die er juist voor zorgt dat mensen in beweging komen en daardoor op een natuurlijke manier aan kunnen haken aan het veranderproces. “En dat waren onze uitgangspunten in de ontwikkeling. De mens in beweging brengen en weer centraal stellen”.
 • Een andere trend is wel dat v.w.b het gebruik van methoden en technieken binnen organisatie -verandering en verbetering alle grote organisaties achter elkaar aanlopen en het lijkt alsof er weinig ruimte voor innovatie is. Men blijft lang achter Lean aanlopen terwijl het niet overal even makkelijk is dit uit en ingevoerd te krijgen, en dan ook nog blijvend aan de praat te houden.
 • Verder zien we dat de prijzen van de big five weer omhooggaan waardoor externe consulting weer duurder wordt, er interne consultancy afdelingen ontstaan bij de grotere organisaties; freelancers een concurrent zijn voor consultancy organisaties; ZZP’ers verenigen zich in grotere samenwerkingsverbanden en hebben hierdoor meer power vwb verkoop, marketing en administratieve afhandeling.

Hoe ziet de toekomst van deze branche eruit?

 • Ik denk dat de branche voor organisatieverandering en verbetering gunstig is omdat door de digitalisering de business modellen continu veranderen of moeten verbeteren. Deze trend en de hang naar ‘disruptive thinking’ is nationaal en internationaal sterk.
 • Het gaat om samenwerking en veranderslimheid. Zoeken naar de balans tussen hard en zacht en technologie, dat is het nieuwe adagium. Zorgen dat er een balans ontstaat tussen de harde veranderkant en de softe veranderkant.
 • Organisatieverandering zal met name ook een zware druk leggen op het type leiders dat er nodig is om deze veelal complexe transities in goede banen te leiden. Er is integrale kennis nodig over het totale pakket zoals: techniek; leiderschap (sturing); strategie; change; procesverbetering; projectmanagement; uitvoer en uitrol van bv zelfsturing etc.

Kunt u wat vertellen over de oorsprong van Drawbridge54?

 • Drawbridge54 is ontwikkeld omdat ik bij iedere transitie opdracht (strategie, veranderen, verbeteren) die ik doe en gedaan heb in de laatste 25 jaar, Ik, en ik denk iedereen het probleem van de aansluiting met de werkvloer tegenkom. Mensen moeten aangesproken worden op hun eigen manier van werken en op datgene wat zij zelf kunnen beïnvloeden, alleen dan krijg je ze mee in de verandering.
 • Het is begonnen met het vereenvoudigen van een methode of model, dit is daarna doorontwikkeld naar Acces; PHP en JAVA. Vanaf Juni 2018 is het 100% SaaS (Cloud) gestuurd waardoor het volledig schaalbaar is en dus ook internationaal gebruikt kan worden.
 • Door het open karakter van de 7 stappen methode sluit de aanpak perfect aan op andere verander en verbeter methodes zoals Lean en Agile, waarbij de aansluiting met de werkvloer de belangrijkste kritische succesfactor is.
 • Drawbridge54 staat voor ophaalbrug, wat voor ons een symbool is voor doorstroming binnen organisaties. De 54 staat voor het aantal dagen dat nodig is om een project te starten en af te ronden, en de organisaties te leren zelfstandig met de aanpak te leren werken en het blijvend in de lucht te houden.

Hoe ziet de DB54 organisatie eruit?

 • “Consultancy zonder Consults” Wij hebben geen consultants in dienst maar leveren een dienst die consultants in hun “Toolbox” moeten hebben, als ze tenminste efficiënt willen werken en aansluiting met hun klanten willen blijven hebben.
 • Daarom werken we met aangesloten partners (Goud, Zilver en Brons) die getraind zijn op onze aanpak en vanuit hun eigen praktijk DB54 gebruiken en uitrollen. Deze partners zijn vaak Lean Black Belts of andere gespecialiseerde consultants die voor de uitrol van hun Operational Excellence programma’s een eenvoudig aanpak nodig hebben om alles in beweging te krijgen.
 • Wij zijn al geruime tijd bezig met de ontwikkeling van een puur consultancy bedrijf naar een software-organisatie die andere organisaties ondersteund bij de uitvoer van verandering en verbetering bij hun klanten.
 • Wij bestaan uit een klein internationaal vast team dat zorgt voor de dagelijkse operatie en de verdeling van werk. Zo hebben we IT bewust in Nederland gehouden; Operations in Hongarije en zo is Marketing & Sales verdeeld over Nederland en Hongarije.
 • Verder werken we samen met kleine specialistische cellen die actief worden indien het echt nodig is bijvoorbeeld voor social media en web-ontwikkeling en administratie huren we in.

Zijn er nog leuke korte feitjes over uw branche?

 • Ik denk dat het allerbelangrijkste in onze branche is dat WIJ bestaan en een structurele oplossing hebben voor een eeuwenoud probleem binnen organisatie verandering namelijk de aansluiting en betrokkenheid met de werkvloer ………….. (hihi!)
 • Dus DB54 focust zich op de HOE vraag; “Een plan is leuk, maar iedereen in beweging krijgen en mee laten doen, is nog leuker”.

Organisatie en Management gaat natuurlijk ook over de mens kant van veranderen en verbeteren. Wat zou nu bv iedere HR manager of afdelingen moeten weten over DB54?

 • Als de oplossing voor organisatieverandering en verbetering bij de aansluiting met de werkvloer ligt dan zou JUIST iedere HR-Afdeling moeten weten dat DB54 bestaat, en wat je er binnen organisaties mee kunt realiseren en wat het met de motivatie, empowerment, bewustwording en zelfsturing doet. Hierin ligt een hele sterke relatie met het onderwerp.
 • HR-Afdelingen kunnen de DB54 aanpak heel goed gebruiken om managers van afdeling weer sterk, weerbaar en in control van hun afdeling te krijgen. Vooral als het gaat om managers die met name sterk op de inhoud zijn, kunnen hierdoor geholpen worden om meer naar manager toe te evolueren door een natuurlijk proces zonder druk.
 • HR-Afdelingen kunnen en zouden een cruciale rol moeten spelen in het ondersteunen van de zelfde manieren van werken binnen de diverse bedrijfsonderdelen. Hier speelt DB54 aanpak perfect op in doordat zij juist zorgt voor dezelfde taal, dezelfde aanpak en dezelfde manier van denken.

Heeft u een tip voor andere ondernemers?

Als je begint met organisatieverandering en verbetering

 • maak het dan simpel een praktisch
 • volg het natuurlijke proces van je organisatie
 • en betrek je medewerkers al vroeg in het proces
 • communiceer op “Eye level” met elkaar”

Wie zijn er allemaal in het filmpje te zien?

Geert-Jan de Steur / CEO & Oprichter Drawbridge54

Maarten Eeken / Lean Black Belt (Goud Partner — PMT-Groep)

Sander Dikken / Lean Black Belt (Brons Partner — Current Consultancy)

Anne-Jan Visser / Lean Black Belt (Associate Partner — Visser Interim Professional)

Juliette de Steur / Student Media Informatie & Communicatie — Figurante & Fotografie

Op welke locatie is het filmpje opgenomen?

Het filmpje is opgenomen in Beusichem bij ’t Veerhuys (Restaurant & Vergaderlocatie)

 

Geert-Jan de Steur is organisatieveranderaar bij uitstek en met name gespecialiseerd in de aansluiting met de werkvloer bij verander – en verbetertrajecten.

 


Meer over Geert-Jan de Steur...

Geert-Jan de Steur is veranderaar pur-sang en eigenaar van DrawBridge54® (info@drawbridge54.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *