Een SSC zonder verlies van bestuurlijke autonomie


Een SSC zonder verlies van bestuurlijke autonomie

Opdrachtgever: 

Gemeente

Opdracht: 

Bevorder schaalvergroting door werkzaamheden te centraliseren

Resultaat: 

Shared Service Center voor meerdere gemeenten


 

DB54 maakt Shared Service Center voor gemeenten mogelijk

Een continue dienstverlening aan burgers en bedrijven is één van de kerntaken van gemeenten. Door onder andere financiële krapte tegenover de toenemende taken en bevoegdheden komt deze functie onder druk te staan. DB54 biedt uitkomst.

DB54 stelt gemeenten in staat eenvoudig onderling samen te werken en zo de schaalvergroting te bevorderen. Dat doen we door werkzaamheden te centraliseren, en producten, processen en systemen te standaardiseren. Dit maakt een Shared Service Center voor meerdere gemeenten mogelijk, zonder verlies van bestuurlijke autonomie en mét behoud van de eigen identiteit.

Voortdurende verbetering

Werken met DB54 betekent dat probleemoplossend veranderen centraal staat. Samen met de medewerkers werken alle afdelingen aan een voortdurende verbetering van hun organisatie(s). Dat resulteert in een breed gedragen samenwerking binnen én tussen de verschillende afdelingen.

Optimale dienstverlening

Met DB54 is altijd en overal te zien wat de stand van zaken is. Zo kunnen gemeenten gezamenlijk verbeter- en verandertrajecten uitvoeren; concreet, snel en simpel. Het resultaat? Een goede samenwerking en een optimale dienstverlening. Daarnaast is DB54 ook nog eens beter betaalbaar en simpeler dan LEAN.

Download hier de white paper over Bruggen slaan. Meer weten? Neem contact met ons op.


Meer over DrawBridge 54...


Comments are closed.