Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

DrawBridge54®, ook handelend onder de naam De Steur Management BV, heeft haar website en de inhoud met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat de hier vermelde informatie niet compleet is, verouderd of niet meer juist is. DrawBridge54® mag te allen tijde de gepubliceerde informatie aanpassen zonder daarvoor eerst over te communiceren. U wordt aangeraden om regelmatig te controleren of de weergegeven informatie veranderd is.

Alle prijzen op de website zijn in euro’s en exclusief 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in het staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. DrawBridge54® spant zich in om de informatie op haar website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. DrawBridge54® aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij DrawBridge54® of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DrawBridge54®. Het is niet toegestaan om de website, teksten, grafische vormgeving en/of een foto openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DrawBridge54®.

Aansprakelijkheid:

Bezoekers kunnen geen enkele rechten ontlenen aan de weergegeven informatie op deze website. DrawBridge54® kan niet garanderen dat de website zonder fouten of storingen zal werken. DrawBridge54® accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en gebruik van websites waarnaar gerefereerd wordt of van andere websites die naar de DrawBridge54® website refereren. DrawBridge54® is niet verantwoordelijk voor enige schade die de bezoeker kan lijden. Tevens geeft DrawBridge54® geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voorkomt uit vertragingen, niet aankomen of verkeerde aflevering.

Eigen verantwoordelijkheid:

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij selecteren en de manier waarop zij deze informatie gebruiken. De gepubliceerde informatie op deze website is alleen bedoeld voor eigen gebruik van en voor geïnteresseerden.

Copyright

Deze website valt onder Nederlands recht en is derhalve onderhevig aan copyright. DrawBridge54® oefent al haar rechten hierop uit. Geen enkele tekst, grafische vormgeving, foto op deze website mag worden gedupliceerd of opgeslagen in een geautomatiseerde database in welke vorm dan ook zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van DrawBridge54®.