DB54 maakt concreet wat iedereen doet


DB54 maakt concreet wat iedereen doet

Opdrachtgever: 

Universiteit Twente

Opdracht: 

Voortdurende verbeteringen mogelijk maken

Resultaat:

Adequate oplossingen voor knelpunten


 

Prachtige prestaties voor Universiteit Twente

Een topuniversiteit heeft topondersteuning nodig. Zoals een goed geolied Facilitair Bedrijf. Maar hoe bereik je dat als er steeds meer moet worden bezuinigd? De Universiteit Twente (UT) ondervond hoe een pilot met DB54 uitmondde in een succesvol verbetertraject.

Het Facilitair Bedrijf van de UT zocht een interactieve methode die uitdagingen aanpakt en ondersteuning biedt voor voortdurende verbeteringen. Daarnaast was het voor het Facilitair Bedrijf belangrijk dat ze de methode zelfstandig konden uitvoeren.

Pilot

Standaardisatie, kwaliteitsbewaking, bewustwording onder medewerkers, eigen verantwoordelijkheid, eigen inbreng en verbinding maken met andere vakgroepen waren de voornaamste wensen van het Facilitair Bedrijf. Ze startten met een DB54-pilot op één afdeling. Al snel kwamen daar nog drie afdelingen bij en inmiddels werkt het hele Facilitair Bedrijf met deze online toolset.

Oplossen

DB54 maakte concreet wat iedereen doet, wat de hoofdprocessen zijn, hoe ze eruit zien en wie welke rol daarin heeft. Elk knelpunt binnen een afdeling of tussen verschillende afdelingen werd omschreven. Het gevolg was dat medewerkers van het Facilitair Bedrijf onderling constructief met elkaar in gesprek gingen over het werk. Iedereen kreeg een goed inzicht in de gang van zaken en de knelpuntenanalyse zorgde voor adequate oplossingen. Om deze processen ook voor de toekomst te waarborgen, werd één medewerker getraind tot interne procesbegeleider.

Meer weten? Neem contact met ons op.


Meer over DrawBridge 54...


Comments are closed.