DB54 LEAN Simplifier


Duurzame aansluiting met de werkvloer

Veel bedrijven en instellingen maken succesvol gebruik van Lean met als doel hun organisatie beter te laten presteren, verspillingen te reduceren en processen te verbeteren. De grootste uitdaging hierbij is en blijft altijd weer, om de veranderingen en verbeteringen dusdanig te verankeren in de organisatie dat het resultaat blijvend is. Ook nadat het project is afgerond.

Uiteraard is er het 5S model om efficiëntie te ontwikkelen op de werkvloer waar de handelingen worden uitgevoerd. Maar hoe zorg je ervoor dat de werkvloer de veelal door derden uitgedachte nieuwe werkwijzen, processen en taken ook ondersteund, continu blijft uitvoeren en zelf verder kan verbeteren?

“DrawBridge54® is de enige methode waar de medewerkers direct vanaf het allereerste begin het eigenaarschap krijgen (en nemen) over het verbeteren van de processen die ze uitvoeren. Net als bij andere verandertrajecten is dit ook bij Lean vereist om problemen structureel op te lossen.

Met DB54® is het een stuk eenvoudiger om de verantwoordelijkheid bij de organisatie/medewerkers zelf te leggen. DB54® bied een simpel framework wat voor alle medewerkers in de organisatie te begrijpen is. In eerdere opdrachten waarbij ik veranderingen met een team gerealiseerd heb, had ik dit er graag bij gehad!”

Sander Dikken, Lean Black Belt

Participatie is de sleutel

Volgens de DrawBridge54® aanpak is de sleutel tot succesvol verbeteren en veranderen, het van meet af aan betrekken en verantwoordelijk maken van de werkvloer bij veranderingen in de organisatie (participatie). Het zijn immers de mensen zelf die het moeten blijven ondersteunen en doen. Niks nieuws onder de zon, hoor ik je zeggen. Maar als je dat wilt, dan moet:

  • je het wel eenvoudig en transparant houden,
  • zodat de medewerkers het meteen begrijpen,
  • en daardoor zelf meteen aan de slag gaan,
  • en ‘hun eigen oplossingen’ ook echt kunnen uitvoeren.

Zo worden ze echt een deel van de oplossing. Dat bespaart veel tijd en geld aan motivatie en implementatie training.

“Voordat ik werkte met DB54® lag de focus vaak op enkele processen per afdeling. Door het gebruik van DB54® kun je je focussen op de complete afdeling, waardoor je ook makkelijker overkoepelende problemen in kaart kunt brengen.

Ik merk dat het met deze aanpak gemakkelijker is om medewerkers van de afdelingen te betrekken en ervoor te zorgen dat er ook buiten de workshops nagedacht wordt over het continu verbeteren.

Bij de uitvoering van de verbetervoorstellen biedt DB54® de mogelijkheid om de voortgang en de te nemen acties op een overzichtelijke manier vast teleggen. Deze informatie is voor de afdeling altijd inzichtelijk.”

Anne Jan Visser, Lean Six Sigma Black Belt

DB54 Lean Simplifier

We horen uit de praktijk dat Lean vaak door de werkvloer als behoorlijk complex wordt beschouwd en daardoor niet altijd aansluit bij de beleving en de taal van de werkvloer. Als oplossing voor deze complexiteit ontwikkelde DrawBridge54® een eenvoudige, web-based 7 Sprint aanpak. Deze wordt op eenvoudige wijze door de mensen op de werkvloer, samen met hun managers doorlopen in het eigen tempo van de afdeling. Zo worden diegenen, die het proces moeten uitvoeren, op eenvoudige wijze “Change Agent”.

“Als Lean Black Belt geeft het je een duidelijke structuur die wordt begrepen en als zeer prettig wordt ervaren door de klanten, daarnaast stelt het je in staat om op korte termijn resultaten te bereiken die door medewerkers van de klantorganisatie zelf worden bedacht en zelf worden geïmplementeerd. De medewerkers zijn enthousiast omdat de verbeteringsmaatregelen voelen als iets van zichzelf, en niet als iets dat door het hoger management is afgedwongen of door consultants is verzonnen. En ook niet voelt als een ‘verplicht nummer’. Het management is content omdat de organisatie zelfstandig aan het veranderen is en invulling is gegeven aan de ‘hoe’ vraag in lijn met het strategisch kader.”

Drs Maarten Eeken, Lean Six Sigma Black Belt

Zeg je nou dat jullie het nieuwe Lean zijn?

Nee, wij doen hetzelfde en hebben dezelfde filosofie maar wij doen het op een andere eenvoudigere of praktischere manier. Je kunt niet ontkennen dat Lean niet de meest eenvoudige aanpak is en dat je eerst de nodige trainingen gedaan moet hebben om het ook uitgevoerd te krijgen. DB54® sluit naadloos aan op Lean en zou zelf eerst gebruikt kunnen worden om er achter te komen waar het meeste resultaat te behalen is.

Simpel en efficiënt: DB54 Toolset

De DB54® Toolset is zo logisch van opzet en eenvoudig in gebruik, dat na slechts één training iedereen er zelf mee aan de slag kan. Zo wordt de tool dus een steeds weer te gebruiken (dagelijks) hulpmiddel van de organisatie/werkvloer. In plaats van slechts de tool/ of glazen bol van de consultant. Bij het kiezen van een degelijke benadering van participatief veranderen (met de werknemer als middelpunt) wordt de rol van de consultant er dus steeds meer een van procesbegeleider/facilitator, dan de alles leidende factor in het verbeter – of veranderproces.

““De kracht van de DB54® Lean Simplifier zit ‘m erin dat het een pragmatische methode en tooling is die ervoor zorgt dat alle lagen in een organisatie betrokken en aangehaakt zijn en blijven.”

Anne-Jan Visser, Lean Black-Belt

Meer weten over het gelukkige huwelijk tussen Lean en DB54?

Denk jij ook dat Lean & DB54® een gezamenlijke toekomst hebben, elkaar kunnen aanvullen en jij én je cliënten er beiden voordeel van kunnen hebben, kom dan in actie:

  1. Laat je verder informeren over DB54® & Lean in de Kennismakingsworkshop
  2. Vraag een demo aan van onze tool en kijk en probeer zelf, of het ook iets is voor jou om te gebruiken.