Afstemming en stroomlijning binnen en tussen afdelingen


Afstemming en stroomlijning binnen en tussen afdelingen

Opdrachtgever: 

Alberts Schoolartikelen

Opdracht: 

Verbeter de resultaten van de salesorganisatie

Resultaat: 

Vertrouwen in de toekomst


 

Alberts Schoolartikelen groeit met DB54

De salesorganisatie van groothandel Alberts Schoolartikelen loopt niet zoals zou moeten. De directie tast in het duister over het hoe en waarom van deze malaise op de salesafdeling. DB54 reikte de oplossing aan.

Een van de oorzaken van de stroeve resultaten is het ontbreken van een eenduidige salesstructuur in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er is geen afstemming tussen de buiten- en binnendienst. Ook de andere afdelingen van het bedrijf hebben afstemmingsproblemen. Er gaat veel verkeerd en klanten beginnen te klagen.

Geen zicht

De directie krijgt geen goed zicht op de prestaties van de salesafdelingen. Ook wordt er getwijfeld aan de juistheid van de cijfers. Men vreest dat de afstemming en stroomlijning tussen alle afdelingen van het bedrijf zodanig verstoord is dat onmiddellijke actie vereist is. Anders zal dit per direct consequenties voor het voortbestaan van Alberts Schoolartikelen hebben.

Objectief

Met de inzet van DB54 haalt de organisatie een gestructureerde procesbegeleiding in huis. Een van de grote voordelen van deze online tool is dat de concrete processtappen de emotie uit het werk halen. DB54 brengt objectief de werkzaamheden van de afdeling(en) in kaart. Alle medewerkers kunnen zien wat ze zelf kunnen oplossen en welke eigen verantwoordelijkheden ze hebben. Ook wordt duidelijk waar de overlappingen met andere afdelingen liggen. Tot slot worden de verborgen verbeterpunten inzichtelijk gemaakt.

Vertrouwen in de toekomst

Nadat alle processen in kaart zijn gebracht en de daarbij behorende knelpunten zijn opgelost, ligt de reorganisatie al gauw op koers. Iedere afdeling kent haar taken en verantwoordelijkheden, medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Zo heeft de directie weer overzicht en vooral: vertrouwen in de toekomst.

Meer weten? Neem contact met ons op.


Meer over DrawBridge 54...


Comments are closed.